Landelijk inloopspreekuur

Ons kantoor werkt als een multi-family-office. Op doorverwijzing van onze klanten leveren wij ook diensten aan andere familieleden of vrienden. Om de drempel laag te houden zijn deze spreekuren ontstaan. Verdeelt over twee maanden, zijn wij altijd binnen een uur rijden van elke plek in Nederland wel ergens aan het werk en dus bereikbaar.

Op de spreekuren kunt u over al onze adviesgebieden overleggen. Op deze spreekuren zien we, na de woekerpolisaffaire, inmiddels een compleet vernieuwde doelgroep. Het zijn vooral de 55-plussers. De kinderen uit huis en vrije tijd in het vooruitzicht. Dus vragen over toekomstige pensioenen, vermogensopbouw, schenken aan de kinderen en het pensioeninkomen aanvullen vanuit de eigen woning. Ook is het leuk te merken dat er soms clubjes kennissen en families op het spreek uur komen. Uiteraard krijgt iedereen apart de tijd en bij voldoende belangstelling komen we naar u toe voor een spreekuur. Kijk voor de spreekuren van deze maand op onderstaande lijst en meldt u aan. Ook kunt u bellen met Chantal of Kees of het contactformulier op de site invullen. U wordt dan ruim op tijd uitgenodigd voor het spreekuur in uw provincie.

De komende periode hebben wij de volgende spreekuren:

2019:
Dinsdag 21 mei 2019: Hotel Roermond
Dinsdag 28 mei 2019: Hotel Amersfoort

Dinsdag 4 juni 2019: Hotel Spier
Dinsdag 11 juni 2019: Hotel Nijmegen
Dinsdag 18 juni 2019: Hotel Bergen op Zoom
Dinsdag 25 juni 2019:  Hotel Drachten

Dinsdag 3 september 2019: Hotel Almelo
Dinsdag 10 september 2019: Hotel Akersloot
Dinsdag 17 september 2019: Hotel Roermond
Dinsdag 24 september 2019: Hotel Amersfoort

Dinsdag 1 oktober 2019: Hotel Spier
Dinsdag 8 oktober 2019: Hotel Nijmegen
Dinsdag 15 oktober 2019: Hotel Bergen op Zoom
Dinsdag 29 oktober 2019:  Hotel Drachten

Wij vragen u vriendelijk om contact op te nemen als u het spreekuur wenst te bezoeken.

Werkwijze spreekuur:
Inventarisatie persoonlijke situatie. Alleen bij een volledig beeld van uw inkomsten positie nu en in de pensioensituatie, bij overlijden en arbeidsongeschiktheid kunnen wij een advies uitbrengen. Tijdens het spreekuur krijgt u dit advies mondeling. Voor een compleet overzicht vragen wij u de stukken mee te nemen zoals genoemd in de checklist.

Na het spreekuur kunt u ons opdracht geven het advies op papier uit te werken zodat u dat thuis rustig kunt nalezen en bespreken met het thuisfront. De kosten hiervan zijn € 75,- excl. BTW. U krijgt ook een indicatie van de kosten als wij de uitvoering van het advies ter hand nemen.