Landelijk inloopspreekuur

Ons kantoor werkt als een multi-family-office. Op doorverwijzing van onze klanten leveren wij ook diensten aan andere familieleden of vrienden. Om de drempel laag te houden zijn deze spreekuren ontstaan. Verdeelt over twee maanden, zijn wij altijd binnen een uur rijden van elke plek in Nederland wel ergens aan het werk en dus bereikbaar.

Op de spreekuren kunt u over al onze adviesgebieden overleggen. Op deze spreekuren zien we, na de woekerpolisaffaire, inmiddels een compleet vernieuwde doelgroep. Het zijn vooral de 55-plussers. De kinderen uit huis en vrije tijd in het vooruitzicht. Dus vragen over toekomstige pensioenen, vermogensopbouw, schenken aan de kinderen en het pensioeninkomen aanvullen vanuit de eigen woning. Ook is het leuk te merken dat er soms clubjes kennissen en families op het spreek uur komen. Uiteraard krijgt iedereen apart de tijd en bij voldoende belangstelling komen we naar u toe voor een spreekuur. Kijk voor de spreekuren van deze maand op onderstaande lijst en meldt u aan. Ook kunt u bellen met Chantal of Kees of het contactformulier op de site invullen. U wordt dan ruim op tijd uitgenodigd voor het spreekuur in uw provincie.

De komende periode hebben wij de volgende spreekuren:

2020:
Dinsdag 4 februari 2020: Hotel Akersloot
Dinsdag 11 februari 2020: Hotel Roermond
Dinsdag 18 februari 2020: Hotel Amersfoort

Dinsdag 3 maart 2020: Hotel Spier
Dinsdag 10 maart: Hotel Nijmegen
Dinsdag 17 maart: Hotel Bergen op Zoom
Dinsdag 31 maart: Hotel Drachten

Dinsdag 14 april 2020: Hotel Akersloot
Dinsdag 21 april 2020: Hotel Roermond

Wij vragen u vriendelijk om contact op te nemen als u het spreekuur wenst te bezoeken.

Werkwijze spreekuur:
Inventarisatie persoonlijke situatie. Alleen bij een volledig beeld van uw inkomsten positie nu en in de pensioensituatie, bij overlijden en arbeidsongeschiktheid kunnen wij een advies uitbrengen. Tijdens het spreekuur krijgt u dit advies mondeling. Voor een compleet overzicht vragen wij u de stukken mee te nemen zoals genoemd in de checklist.

Na het spreekuur kunt u ons opdracht geven het advies op papier uit te werken zodat u dat thuis rustig kunt nalezen en bespreken met het thuisfront. De kosten hiervan zijn € 75,- excl. BTW. U krijgt ook een indicatie van de kosten als wij de uitvoering van het advies ter hand nemen.