Landelijk inloopspreekuur

Ons kantoor werkt als een multi-family-office. Op doorverwijzing van onze klanten leveren wij ook diensten aan andere familieleden of vrienden. Om de drempel laag te houden zijn deze spreekuren ontstaan. Verdeelt over twee maanden, zijn wij altijd binnen een uur rijden van elke plek in Nederland wel ergens aan het werk en dus bereikbaar.

Op de spreekuren kunt u over al onze adviesgebieden overleggen. Op deze spreekuren zien we, na de woekerpolisaffaire, inmiddels een compleet vernieuwde doelgroep. Het zijn vooral de 55-plussers. De kinderen uit huis en vrije tijd in het vooruitzicht. Dus vragen over toekomstige pensioenen, vermogensopbouw, schenken aan de kinderen en het pensioeninkomen aanvullen vanuit de eigen woning. Ook is het leuk te merken dat er soms clubjes kennissen en families op het spreek uur komen. Uiteraard krijgt iedereen apart de tijd en bij voldoende belangstelling komen we naar u toe voor een spreekuur. Kijk voor de spreekuren van deze maand op onderstaande lijst en meldt u aan. U kunt zich aanmelden via ons emailadres, info@faboonstra.nl, u kunt ook telefonisch contact met ons opnemen op telefoonnummer 0252-223405. U wordt dan ruim op tijd uitgenodigd voor het spreekuur in uw provincie.

De komende periode hebben wij de volgende spreekuren:

2023:

Woensdag  05 april 2023:            Hotel Roermond
Woensdag 12 april 2023:             Hotel Nijmegen
Woensdag 19 april 2023:             Hotel Akersloot

Woensdag 10 mei 2023:              Hotel Spier
Woensdag 17 mei 2023:              Hotel Bergen op Zoom
Woensdag 24 mei 2023:              Hotel Nijmegen
Woensdag 31 mei 2023               Hotel Drachten

Woensdag 07 juni 2023:              Hotel Breda
Woensdag 14 juni 2023:              Hotel Doesburg
Woensdag 28 juni 2023:              Hotel Roermond


Wij vragen u vriendelijk om contact op te nemen, als u het spreekuur wenst te bezoeken.

Werkwijze spreekuur:
Inventarisatie persoonlijke situatie. Alleen bij een volledig beeld van uw inkomsten positie nu en in de pensioensituatie, bij overlijden en arbeidsongeschiktheid kunnen wij een advies uitbrengen. Tijdens het spreekuur krijgt u dit advies mondeling. Voor een compleet overzicht vragen wij u de stukken mee te nemen. De kosten hiervan zijn € 187,50 incl. BTW per uur.

Na het spreekuur kunt u ons opdracht geven het advies op papier uit te werken zodat u dat thuis rustig kunt nalezen en bespreken met het thuisfront. U krijgt ook een indicatie van de kosten als wij de uitvoering van het advies ter hand nemen. De kosten hiervan zijn € 97,- incl. BTW.